INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 30.9.2022
Články (plné texty) 1.10.2022
Nahrání prezentace 17.10.2022
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Doporučená velikost 200 - 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster). Vložení dalšího abstraktu je zpoplatněno částkou 4.000,-Kč.

Odesláním abstraktu do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že abstrakt může být použit v publikaci "Abstracts" a, po schválení, také ve sborníku "Conference Proceedings", který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje 20 mm, řádkování 1,2. 6 stran včetně obrázků je maximum, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení zde.

Články nahrávejte do konferenčního systému. Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Odesláním článku do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že článek může být použit ve sborníku konference, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Poster

Rozměr posteru: 800 mm (šířka) x 1150 mm (výška). Posterové sekce se bude konat 20.10.2022 od 17:00. Žádáme autory, aby byli u posterů osobně přítomni. Po ukončení posterové sekce prosíme o odstranění posterů. Plný text je možné zařadit do sborníku konference. Šablona ke stažení je k dispozici výše.

Prezentace

Délka prezentace 15 minut včetně diskuze. PowerPoint (MS Office 2000 a novější) nebo Adobe Acrobat, velikost písma 40, základní text cca 30, min. 20. Velikost max. 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Prezentaci s názvem souboru:
prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku) nahrávejte do konferenčního systému.

 

"Abstracts" - tištěná publikace

Před konferencí jsou abstrakty zpracovány do tištěné publikace "Abstracts". Tuto publikaci obdržíte na konferenci.  Publikace obsahuje pouze seznam abstraktů s příslušnými informacemi (autor, společnost/instituce, město, země, spoluautoři, spolupracující společnost/instituce).

Sborník

Po konferenci budou dodané články recenzovány. Články schválené v recenzním řízení budou zpracovány do sborníku "Conference Proceedings" a zaslány do on-line služby Web of Science a Scopus k posouzení a případné indexaci.

Pro zařazení do Sborníku konference musí článek splňovat následující kritéria:
- odborný článek je v souladu s tematickým zaměřením sekce,
- článek je zpracovaný dle šablony,
- vložné bylo uhrazeno,
- článek byl prezentován na konferenci.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout.

Článkům bude přidělen digitální identifikátor objektu (DOI) a budou po ukončení recenzního řízení publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu.

Na základě žádosti je možné zaslat Sborník konference na CD za poplatek 250,-Kč. CD bude zasláno poštou.

Pořadatelé konference negarantují, že Sborník konference bude ve výše uvedených databázích publikován. Zveřejnění článku/sborníku se řídí interními pravidly zmíněných společností.
 


Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.