SOUTĚŽE

Soutěž o nejlepší poster

Zúčastněte se soutěže o nejlepší poster.
První tři vítězové obdrží hodnotné ceny, dále bude předáno pět čestných uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace posteru v době konání posterové sekce.
Vyhlášení ceny o nejlepší poster se uskuteční po skončení posterové sekce 20.10.2022 od 19:00 hodin.

Vítězové soutěže - NANOCON 2022

1. místo  VOPAŘILOVÁ Petra - Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic, EU
Point of Care Detection of Infectious Pathogens Using a Portable Microfluidic System
2. místo IVASHCHENKO Olena - Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, EU
Nanocomposite Gels for Biomedical Application: Microstructure Properties  
3. místo ŠVÁBENSKÁ Eva - Institute of Physics of Materials of the CAS, Brno, Czech Republic, EU
Nanoparticles from Brake Pads Wear

 

Čestná uznání:
VARGA Marián - Institute of Electrical Engineering of the SAS, Bratislava, Slovakia, EU
ŠEDAJOVÁ Veronika - Palacký University Olomouc, CATRIN, Olomouc, Czech Republic, EU
GUTSUL Oksana - Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, EU
SZABÓ Ondrej - Institute of Physics of the CAS, Prague, Czech Republic, EU
TRUDIČOVÁ Monika - Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, EU

 

Cena Dr. Tasila Prnky autora přednášky do 33 let

Cena Dr. Tasilo Prnky je pojmenovaná po zakladateli konferece NANOCON - Ing. Tasilo PRNKA, DrSc., 1932-2010, vědci a manažerovi v oblasti metalurgie a materiálů, autoru řady publikací, řešiteli a oponentovi mnoha projektů a vědeckých prací, od roku 1997 popularizátoru nanotechnoliogií a nanomateriálů, později dalších nano-oborů.

Soutěže Dr. Tasila Prnky se mohou zúčastnit autoři přednášek do 33 let. 
Vítěz obdrží hodnotnou cenu. Dále bude předáno čestné uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace přednášky na konferenci. Osobní prezentace je přednáška (ústní prezentace, nikoli poster), kterou během konference přednese autor (do 33 let). Prezentace mladých autorů jsou v průběhu konference posuzovány a hodnoceny členy programového výboru.
Vyhlášení ceny se uskuteční 21.10.2022 ve 12:15 hodin.

Vítězové soutěže - NANOCON 2022

Vítěz soutěže NETOLICKÝ Tomáš - University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic, EU
Near-Infrared Emission and Upconversion in Nanocrystalline Er3+/Ho3+-Doped Yb3Ga5O12 Garnet
Čestné uznání   SKLENÁROVÁ Dorota - Masaryk University, Brno, Czech Republic, EU
Immunomagnetic Assay Using Upconversion Nanoparticles for the Detection of Prostate-Specific Antigen