Předchozí ročníky

NANOCON, mezinárodní konference, společně pořádaná společností TANGER, spol. s r.o. a Českou společností pro nové materiály a technologie, je první konference v České republice zaměřená pouze na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí.