TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 30.9.2022
Články (plné texty) 1.10.2022
Nahrání prezentace 17.10.2022
   
   
   

Vložné do 31.7.2022

Autoři přednášek a posterů* 9.000,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 10.000,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 6.500,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 7.000,-Kč
Poplatek za další článek 4.000,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
   nebo jej zamítnout.
   Konferenční poplatek za přednášku je možné hradit POUZE předem bankovním převodem
   nebo platební kartou, nelze jej platit na místě.

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěnou publikaci "Abstracts", stravování (coffee break, obědy, večeři, společenský večer). Organizátor si vyhrazuje právo změny cen, délky konání konference nebo změny formátu, apod.

Vyjma poplatku za přednášku, který musí být uhrazen předem, lze poplatky zaplatit bankovním převodem nebo kartou prostřednictvím konferenčního systému, nebo na místě v hotovosti.

Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému.

V případě neúčasti na konferenci se vložné nevrací. Účastníkovi bude zaslána publikace "Abstracts".

 

Data

Zahájení konference 19.10.2022, 10:00
Společenský večer 19.10.2022, 20:00
Posterová sekce 20.10.2022, 17:00
Večeře 20.10.2022, 19:30
Vyhlášení ceny Dr. Tasila Prnky 21.10.2022, 12:15
Ukončení konference 21.10.2022, 13:00

Vložné od 1.8.2022

Autoři přednášek a posterů* 9.500,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 10.500,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 7.000,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 7.500,-Kč
Poplatek za další článek 4.000,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
   nebo jej zamítnout.
   Konferenční poplatek za přednášku je možné hradit POUZE předem bankovním převodem
   nebo platební kartou, nelze jej platit na místě.
.

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62
710 00 Ostrava
Česká Republika
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. jméno)